medlemskap og spilleravgift.

Alle aktive spillere i FUVO skal betale spilleravgift og medlemskontingent. Dette går blant annet til å dekke påmelding til serie og cuper, dommere, spillerforsikringer, utstyr, drift av klubbhus og baner, trenings-/representasjonstøy og kurs til trenere og lagledere.

FUVO eier og drifter vårt eget anlegg Funnefoss stadion, som vi også er veldig stolt av. Kunstgressbane med undervarme, hovedbane med gress, samt minibaner med både gress og kunstgressunderlag. Det nedlegges årlig flerfoldige dugnadstimer både på anlegget og rundt sportslig aktivitet i fotball og boksing, og medlemskontingenten er derfor et viktig bidrag for å få hjulene til å gå rundt.
Gjennom medlemskapet får du, i tillegg til å støtte FUVO, rabatt hos Årnes Sport og rabatt på leie av lokaler på FUVO klubbhus.

Medlemskontingent

  • Støttemedlem: 150,00
  • Enkeltmedlem: 250,00
  • Familiemedlemskap: 100,00 per familiemedlem
  • Livsvarig medlem: 5.000,00 inkl maleriet Funnefossen

Husk å påføre navn på alle i husstanden dersom det benyttes familiemedlemsskap

Giro for medlemskontingent og spilleravgift 2017 kan lastes ned her