Fair Play ansvarlig.

Overordnede ansvarsområder:

• Implementere klubbens strategi ut i praksis.

• Kommunikasjon med krets og forbund.

• Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

  • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
  • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
  • Bestille Fair play-effekter.
  • Påse at alle lag har en Fair play-kveld for spillere/foreldre/trenere pr sesong
  • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
  • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
  • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper i samarbeid med klubbens lagledere