Vedtekter FUVO.

Lov for Funnefoss Vormsund idrettslag, stiftet henholdsvis 06.12.24 og 17.06.34, sammensluttet 05.02.67. Lagets offisielle stiftelsesdato er 06.12.1924.

Vedtatt den 5.2. 1967, med senere endringer senest av 28.3. 2016
Godkjent av Akershus Idrettskrets den ____________