Dommeransvarlig.

Dommerkoordinator skal følge opp klubbens dommere. I tillegg så skal dommerkoordinator drive rekruttering av dommere både til barne-, ungdoms- og voksenfotball.

For å lykkes med rekruttering og oppfølging av dommerne, er det viktig at klubben legger godt til rette. Det betyr blant annet en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og andre samlinger.

Dommerkoordinatorens oppgaver:

Dommerkoordinatoren..

 • Skal å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  – Klubbens dommere
  – Styre og administrasjon
  – Lagledere og trenere
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det.
 • Skal legge til rette for å følge opp og veilede dommere i kamper.
 • Har ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Dommerkoordinator og styret har ansvaret for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillere.
 • Skal ha ansvaret for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Skal bidra til å tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder mulig deltakelse på en treningsleir.