Kvalitetsklubb.

Kvalitetsklubb som konseptet er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund

Kvalitetsklubb nivå 1

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Kvalitetsklubb nivå 2

NFF kvalitetsklubb 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Nivå 2 utfordrer klubbene videre fra det første og grunnleggende nivået.

Kvalitetsklubb nivå 3

NFF kvalitetsklubb 3 er det øverste av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki og bygger videre på de to første nivåene. Det stilles store krav til klubber som ønsker å nå dette nivået. Godt planverk og evne til realisering av disse er en forutsetning.