Kampvert.

Det skal som en del av Fair play konseptet og i tråd med FUVOs sportsplan være kampvert(er) tilstede for alle lag på alle hjemmekamper på Funnefoss stadion. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.

Kampverten velges ut blant foreldre/foresatte/andre frivillige. Lagene kan velge om de ønsker ha faste kampverter eller om kampvertrollen skal gå på rundgang blant foreldre/foresatte.

Hvert lag uansett aldersklasse skal sette opp 1-2 kampverter til sine kamper. Kampvertene må være ute i god tid – senest samtidig som hjemmelaget har oppmøte til kamp. Kampverter har på gul kampvertvest. Kampvertvester henger på kjøkkenet (bak dør inn til kiosken)

Kampvertrutiner

Før kampen:

 • I samarbeid med lagleder sjekke at garderober i orden og klargjort før kamp
 • Ønske bortelag velkommen og ved behov vise vei til garderobe
 • Ønske dommer velkommen og ved behov vise vei til garderobe (oftest nr 1)
 • Vise tilskuere til riktig del av bane/tribune

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Dele ut kort med foreldrevettregler ved behov
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg unna sidelinjen og på motsatt side av innbyttere, trenere og støtteapparat.

Etter kampen:

 • Ivareta dommeren etter kampen
 • Bistå med å rydde rundt banen
 • I samarbeid med lagleder bistå med rengjøring av garderober.

Kampvert turnering

Som en del av Fair play konseptet og i henhold til breddereglementet kapittel 6 skal det være kampvert(er) tilgjengelig under fotballturneringer på Funnefoss stadion. Kampvertenes oppgave er å bidra til en god ramme rundt turneringen preget av Fair play.

Turneringsarrangørs oppgaver og ansvar

Før turnering:

 • Utnevne en kampvert eller Fair play-ansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper (for eksempel 2-4 times vakter)
 • Sjekke at vi har kampvertvester og foreldrevettkort, evt. bestille fra NFFs  nettbutikk ved behov
 • Samle kampverter i forkant av turneringen hvor ansvar og oppgaver beskrives
 • I invitasjon til og all info om turneringen tydeliggjør FUVO kampvertenes rolle og forventningene FUVO har til Fair play, holdninger og verdier.

Under turnering:

 • Kampvertansvarlig samler kampvertene til et ”morgenmøte” hvor vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
 • Kampvertansvarlig har ansvar for å kalle inn til evalueringsmøte(r)
 • Kampvertene utfører sine gjøremål, se oppgavebeskrivelse under.
 • FUVO benytter høyttaleranlegget til å gøre oppmerksom på kampvertene og deres oppgaver

Kamvertens oppgaver under turneringen:

 • Stille på morgenmøte og evaueringsmøte
 • Sette seg inn i grunnleggende info om turneringen (hvor finner jeg hva og hvem kan kontaktes)
 • Ønske lag og publikum velkommen og vise til bane, klubblokaliteter, toalett etc.
 • Følge opp trenere, lagledere og tilskuere på Fair play, holdninger og verdier.
 • Foreldrevettregler kan deles ut ved behov
 • Følge opp og støtte dommere