Historie.

[sta_anchor id=»gullballen» unsan=»Gullballen»]Gullballen[/sta_anchor]

FUVOs gullball gis til den eller de som i minimum 10 år har vist stort engasjement for klubben og utført et verv eller annet dugnadsarbeid som har vært særlig nytte for klubben, men som ikke kvalifiserer til æresmedlemskap. Gullballvinnerne mottar en glassball/-pokal på klubbens årsfest.