Historie.

FUVO – PATRIOTISME OG LAGÅND SATT I SYSTEM!

 

Et fantastisk godt kameratskap og miljø har alltid preget det indre liv i laget og utad har en bevisst markedsføring av sterkt samhold og patriotisme vært kjennemerket som andre alltid har misunt laget.

Trange kår og små midler har satt rammen for sterk egeninnsats og dugnadsånd, alt er mulig – vi løfter sammen har vært grunntanken for å skape et sterkt og unikt nettverk og sosialt samhold i klubben.

Alle anlegg og praktiske eller økonomiske aktiviteter og tiltak er skapt i dugnadsånd. Ledestjernen har alltid vært – alt er mulig – sammen er vi sterke – vi gjør det på dugnad.

Bevisstgjøring har vært stikkordet og for å utnytte dugnadene i arbeidet for å styrke samhold og miljø i laget. Rammen rundt og organiseringen av selve dugnaden vært et viktig virkemiddel. Ingen dugnad har startet uten en innledende kaffekopp og prat rundt viktigheten av å gjøre ting sammen. Matpausene har alltid vært dagens viktigste begivenhet, alle skulle samles, spise sammen og tiden skulle være rikelig til ei god ”jugepause” og lagprat. Klapp på skuldra, et spark på beinet og andre små tegn på vennskap og samhold er små virkemidler som i tillegg er benyttet i kulturbyggingen.

Små og store fester som avslutning på en jobb har også vært et virkemiddel for å skape patriotismen og kameratskapet og utad har det alltid vært viktig for det indre samholdet å ”skryte” av å flott vi har det sammen. Egen suksess gjør godt, men det å skape og underbygge misunnelsen ute i bygda har alltid vært et viktig virkemiddel for å styrke fellesfølelsen og eget miljø, og med dette kan man kanskje si at man til tider har lykkes for godt!

Merker med leder og trener på treningsdressene har vært benyttet både for at andre lag og dommere skal få vite hvem som er kontaktpersoner og ansvarlige, men også for å skape egen stolthet og misunnelse over gjerdet

Årsfesten, avslutningsfester for lagene, treningsleire og andre samlinger for både senior og yngres lag har hatt samme målsetting, miljø og samhold bygger vi med å sette patriotisme og lagånd i system og festskriften har det egne artikler om flere av disse arrangementene.

– Knut Henry Hagen