Spiller- og trenerutvikler.

Spillerutvikler:

 • Rapportere til sportslig leder/styret med oversikt over gjennomførte tiltak
 • Representere FUVO i trenerutviklingsfora i krets og forbund
 • Formidle sportsplanens budskap om trenerutvikling, og sørge for at den etterleves
 • Være bidragsyter i utvikling av sportsplanen med hensyn til trenerutvikling
 • Bidra til god dialog med krets/forbund/naboklubber i felles trenerutviklingstiltak
 • Være tilgjengelig for sportslig leder som rådførende organ ved ansettelse av trenere
 • Se et utvalg treninger i hver årsklasse i løpet av året
 • Være tilgjengelig for alle trenerne i trenerutviklingsøyemed
  • Samtale-/sparringpartner ved faglige og praktiske spørsmål
  • Besøke lag etter «bestilling» (etter behov og kapasitet)
  • Kunne delta inn mot trening av og til i trenerutviklingsøyemed
  • Motivere og skape trygghet for trenerne
  • «Være en trener for trenerne»
 • Drive kompetanseutvikling (f.eks. holde C-kurs i samarbeid med krets, egne trenerkvelder etc) – Treningsforum
 • Holde/delta på trenersamlinger i klubb i løpet av året (alene eller sammen med sportslig leder)
 • Bistå styret/sportslig leder i trenerutviklingssaker
 • Arrangere ekstra trenerutviklingstiltak, gjerne ut av egen by (seminarer, utviklingsturer etc.)

Trenerutvikler:

 • Rapportere til sportslig leder/styret med oversikt over gjennomførte tiltak
 • Representere FUVO i spillerutviklingsfora i krets og forbund
 • Formidle sportsplanens budskap om spillerutvikling, og sørge for at den etterleves
 • Være bidragsyter i utvikling av sportsplanen med hensyn til spillerutvikling
 • Bidra til god dialog med krets/forbund/naboklubber i felles spillerutviklingstiltak
 • Bistå styret/sportslig leder i spillerutviklingssaker
 • Sette seg årlige mål i forhold til arbeidsoppgaver.

Barnefotball (6-12 år):

 • Se et utvalg kamper og treninger i hver årsklasse i løpet av året
 • Bistå sportslig leder med hensyn til hospitering/differensiering

Ungdomsfotball (13-19 år):

 • Være tilgjengelig for ungdomstrenerne i spillerutviklingsøyemed
  • Samtale-/sparringpartner ved faglige og praktiske spørsmål
  • Bistå lagstrenerne med hensyn til spillerutvikling
 • Se et utvalg kamper og treninger i hver årsklasse i løpet av året
 • Arrangere ekstra spillerutviklingstiltak, gjerne på tvers av årsklasser (ekstratrening el.)