Historie.

På slutten av 30 tallet ble idet splittelse innen idretten i Norge og rundt omkring i landet ble det stiftet en rekke Arbeidernes idrettslag. I Nes var det kun på Opakermoen dette skjedde, og i en periode hadde stedet 2 lag, Funnefoss Arbeidernes Idrettslag (Funnefoss AIL) og Funnefoss Idrettslag (Funnefoss IL).

Lagene spilte kun 2 fotballkamper mot hverandre og heldigvis endte begge uavgjort.

At det nettopp var Opakermoen som fikk denne splittelse innen idretten i Nes var kanskje naturlig ut fra stedets arbeiderhistorie knyttet til Funnefoss tresliperi.  Lagets formann og sterke drivkraft var Olav Myrbråten.  Laget hadde egen bane på arealet der Brede Granli senere bygde boligen sin.  Funnefoss AIL hadde røde drakter med hvit stripe og grønne bukser.  Funnefoss AIL hadde eget jakkemerke som fortsatt finnes i privat eie.

Laget ble fusjonert med Funnefoss IL og Halmsås IL like etter krigen hvor stemningen i folket var sterk for samhold og utnyttelse av fellesressursene.

FUNNEFOSS & HALMSÅS IL

Etter krigen var stemningen for samhold og utnyttelse av felles ressurser sterke og  7.12.1945 fusjonerte Funnefoss IL, Funnefoss AIL og Halmsås IL og det fusjonerte laget tok navnet Funnefoss & Halmsås IL.

Aktivitetene og virksomheten ble denne perioden drevet som et lag, men slik at hovedaktivitetsområdene var delt, slik at fotballen ble drevet på Opakermoen, mens skiidretten ble drevet i Skogbygda.  Halmsås Skilag ønsket imidlertid å spesialisere seg onnen skiidrett og lagene ble splittet i begynnelsen av 50 årene og Funnefoss og Halmsås skilte da lag igjen.  Halmsås Skilag spesialiserte seg på skiidrett og vokste seg sterke både innen hoppsport rundt Sagåsen og innen langrenn med flere svært gode skiløpere.

ANDRE FUSJONER/SPLITTELSE AV AKTIVITETER

Etter splittelsen med Halmsås Skilag etablerte Funnefoss IL egen skigruppe, men laget anbefalte de som ønsket å spesialisere seg innen skiidrett å søke til Halmsås Skilag.  Halmsås Skilag gjorde på samme måte med fotball, hvor de henviste de som ønsket å satse på fotball til Funnefoss IL.  Denne stilltiende avtalen og delingen av aktivitetene levde som en naturlig deling av hovedaktivitetene mellom kretsene til midt på 70 tallet, hvor Skogbygda IF ble stiftet med fotball som en av sine aktiviteter.

Skigruppa i FUVO ble for øvrig nedlagt i forbindelse med stiftelsen av Vormsund Skiklubb som ble tuftet på skigruppa i FUVO.