Rekrutteringsansvarlig.

Denne rollen er viktig for både nye spillere i de yngste årsklassene, men også for tilhørende

foreldregruppe. Nye spillere og foreldre skal føle seg ivaretatt. Oppstartsansvarlig skal følge opp de nystartede lagene så lenge dette er nødvendig

Rekrutteringsansvarlig skal:

  • inneha som et minimum Barnefotballkvelden.
  • kartlegge antall 5 og 6-åringer i FUVOs nedslagsfelt
  • kommunisere med utvalgte ressurspersoner fra klubb, som arbeider ved barnehage/skole
  • være ansvarlig for rekrutteringstiltak og markedsføring, herunder utdeling av lapper, hjemmeside, sosiale medier og annonse i Raumnes.
  • rekruttere trenere og lagledere i forkant av oppstart, eller i løpet av de 2-3 første treningene
  • innkalle til foreldremøter for nystartede lag, og lede disse.
  • kommunisere med foreldrene i oppstartsfasen