Historie .

BANER

Baneproblemene var den første tiden svært vanskelige og resulterte i at aktivitetene også lå nede i begynnelsen av 20 tallet.  Dette påvirket sterkt det sportslige nivået og laget gikk ut og inn av seriesystemet de første årene.

De første årene byttet man ofte bane vært år og opparbeidelsen av ny bane skjedde som regel ved at området ble tatt i bruk og tuer og ujevnheter ble sparket vekk ved aktiv bruk.

Det har ikke vært mulig å rekonstruere eksakt rekkefølge på bruk av områdene men følgende steder er bl.a benyttet:

 • På Bollerud ved Amundstua.  I tillegg ble nok et område på Bollerud benyttet uten at dette plasseringsmessig er eksakt fastslått.
 • Frognerstranda på den senere markedsplassen ble benyttet.
 • På Opaker eiendom ble også flere områder benyttet, bl.a området bak Martinsen (Opakerjordet) og på myra der ???? Bråten bygde (Opakermyra).
 • På Heberg store ble området der Peder Lunde senere bygde huset benyttet og på Heberg ble Sletner benyttet, dvs området der Kåre Hagen bor.
 • I 1924 da Funnefoss IL offisielt ble stiftet fikk man leid område av Ole Ødegård der funkisgårdene ble bygd, dvs der husene til Gunnar Ødegård og Per Sollien senere er reist.
 • I tillegg benyttet Funnefoss AIL i sin eksistensperiode området der Brede Granli senere bygde huset sitt.
 • Baneforholdene ble til slutt løst ved velvilje i forhandlinger med P. Scharning på Heberg som solgte laget arealet som senere ble den første grusbanen på Funnefoss Stadion. Anlegget er senere utvidet flere ganger ved velvilje og positiv holdning til lagets virksomhet fra eierne på Heberg.
DRAKTER

Lagets draktefarger har skiftet opp gjennom årene.

 • Vormsund Idrettslag hadde gule drakter med blå bukse.
 • Funnefoss IL hadde fra stiftelsen og til etter krigen grønne og gulstripede drakter med hvit bukse.
 • Funnefoss AIL hadde i sin eksistensperiode rød drakt med hvit stolpe og grønne bukser.
 • Etter fusjonen med Funnefoss IL, Funnefoss AIL og Halmsås IL i 1945 ble draktefargene rød drakt med hvit stolpe, hvit bukse og røde sokker, noe som var draktefargene frem til 1967.
 • Lagets offisielle draktefarger etter sammenslåingen mellom Funnefoss IL og Vormsund IL i 1967 har vært rød drakt med hvit stolpe, blå bukser og rød strømper. Lagets offisielle reservedraktefarge har i samme perioden vært blå med blå bukse og blå strømper.