Verdisett.

Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et Idrettslag som skal være pålitelige og som vi er stolte av å representere. Våre verdier og sportslige retningslinjer skal være grunnleggende for hvordan FUVO fremstår både på og utenfor banen. FUVO IL baserer vår aktivitet på Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og klubben vår skal drives etter idrettens organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

I FUVO skal man oppleve et sterkt samhold uavhengig av alder og kjønn. Klubben skal arbeide for at medlemmene utvikler en sterk klubbtilhørighet. Vårt miljø skal bygge på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

I FUVO er alle velkommen. Mangfold og ulikheter er en styrke.

I FUVO skal vi dele gleder og sorger sammen.

I FUVO skal man ha mulighet til å utvikle seg både på og utenfor banen. Klubben skal tilrettelegge for utvikling både for spillere, trenere og ledere.

  • Alle som har lyst til å spille fotball i barne- og ungdomstiden skal ha et godt tilbud for dette.
  • Klubben gir spillerne muligheter til ulike «løp», basert på hver enkelt spiller ønske til aktivitetsnivå.
  • Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barn og unge i FUVO skal føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitet, lagkamerater og ikke minst til voksne rundt laget og klubben.
  • Mestring handler om å få til noe, både personlig og som et lag. I FUVO skal vi legge til rette for at alle best mulig skal få føle på utvikling og mestring. Dette øker sannsynligheten for å nå målet om flest mulig – lengst mulig – best mulig.

I FUVO skal alle vise respekt for hverandre, både på og utenfor banen. Fotballen er best og artigst når alle som deltar viser respekt for hverandre, enten du er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt så trives du best i et miljø som er positivt og basert på respekt.