Historie.

Funnefoss Vormsund Idrettslag – FUVO – er en sammenslåing av lagene Funnefoss IL som ble stiftet 06.12.1924 og Vormsund IL som ble stiftet 17.06.34.  Sammenslåingen av lagene fant sted 05.02.1967. Lagets offisielle stiftelsesdato er etter sammenslåingen 06.12.1924 som er eldste offisielle registrerte stiftelsesdato for laget.  Lagets offisielle forkortelse av navnet er FUVO.

I begge kretsene hvor hver av lagene hadde sin opprinnelse, Opakermoen for Funnefoss IL og Vormsund for Vormsund IL, var det forut for de nevnte offisielle stiftelsesdatoene flere forløpere, med forskjellige idrettsaktiviteter, men som av ulike årsaker døde ut og ikke ble permanente idrettslag i sine kretser.

Funnefoss Vormsund Idrettslag har hatt en rekke idrettsaktiviteter på programmet og vært tilsluttet en rekke særforbund. Av aktivitetene kan nevnes fotball, ski, skøyter, boksing, bryting, friidrett, terrengløp, håndball, bordtennis og badminton. Flere av aktivitetene er omtalt særskilt med spesielle historier, særpreg og resultater opp gjennom historien.