Æresmedlemmer.

Æresmedlemskap er høyeste nivå for æresbevisning og innebærer et gratis medlemskap for resten av livet. Som Æresmedlem vil man også motta maleriet «Funnefossen». Et eller flere av følgende forhold kreves for å kunne motta klubbens æresmedlemskap:

  • vært engasjert i mange forskjellige roller/aktiviteter
  • Engasjementet kan ikke være lønnet
  • Inneha FUVOs gullball
  • Vist stort engasjement i idrettslaget over minimum 20 år, eller ha utmerket seg særlig i sin aktive idrettskarriere
  • Ha utført dugnadsarbeid som har vært særlig nyttig for idrettslaget.

Kandidater til æresbevisning kan fremsendes av alle i idrettslaget. Forslag må begrunnes ift ovennevnte kriterier. Alle forslag til kandidater til æresbevisning skal behandles av det sittende styret