Historie.

Funnefoss Idrettslag hadde flere forløpere på Opakermoen og i Seterstøa området.  En av forløperne var Storm Fotballag som drev organisert fotballvirksomhet i mange år, men som ble nedlagt på grunn av problemene med å skaffe permanent areal til fotballbane.  Både forløperne og Funnefoss IL største problem og utfordring var baneforholdene og laget flyttet fra sted til sted ofte vært år.  Det meste av virksomheten ble da også preget av nytt leieareal, opp med nye mål og planering av arealet som skulle benyttes.  Planeringen ble for øvrig som oftest gjort med beina.  Det gikk så jordtorvene sprutet før tuer og ujevnheter var grovplanert.

I alt ble 9 forskjellige områder av varierende standard, lengde og bredde benyttet.

De vanskelige og varierende baneforholdene resulterte i at organisert fotball lå nede noen år i begynnelsen av 20 tallet og det meste av fotballsparkingen foregikk den perioden som ren løkkefotball på jorder og løkker i nærheten av de som hadde råd til å spleise på kjøp av fotball.

Mye av ungdommen var imidlertid opptatt av organisert idrettsvirksomhet og hos baker Strand, som hadde bakeri der Einar Mangseth i dag bor på Opakermoen, ble det drevet organisert boksetrening.

Treningen ble ledet av Ole Andersen som hadde bokset aktivt og som hadde erfaring fra flere Oslo klubber,  Spørsmålet om betaling for boksetreningen kom på dagsorden og flere reagerte negativt på dette og grunnlaget for Funnefoss IL var skapt.

Harald Øverby var en av talsmennene for dette og foreslo for ungdommen at de i stedet skulle danne idrettslag, noe som deltagerne gikk med på og Funnefoss IL ble offisielt stiftet 06.12.1924.

Harald Øverby ble lagets første formann og fikk med seg i styret Erling Overud som kasserer, Gunnar Ødegård som sekretær og i tillegg som styremedlemmer Magnus Delbekk,  Martin delbekk, Erling Myrvold, Ole Nygård, Olaf Ødegård og Olaf Østby.

Med ledere med bakgrunn fra arbeidermiljøet ved Funnefoss Tresliperi og lang erfaring fra organisatorisk arbeid ble laget umiddelbart medlem i krets og forbund, lover og retningslinjer for virksomheten ble trukket opp og grunnlaget for sterkt indre samhold og stabilitet var lagt.

Laget fikk samtidig et uventet tilbud fra Ole Ødegård om å sparke fotball på en bråta han hadde for en årlig leie på 100 kroner og starten på en lang og spennende idrettshistorie var skapt.

For å skaffe midler til etableringen av laget og det første nødvendige utstyret ble det holdt fester og basarer på Folkets Hus på Opakermoen – ”Trampen”.  Inntektskilder preget av dugnad og samarbeid som har preget laget i alle årene og som mye av samholdet og patriotismen samtidig er bygd rundt.  De første draktene ble imidlertid kjøpt inn for penger lånt av formannen, som han senere fikk tilbake.

For å beskrive litt av lagets vekst og utvikling og forskjellen på datidens og nåtidens økonomi og  pengebruk, kan nevnes at Funnefoss IL de første 10 årene hadde en samlet omsetning på kr. 6.618, -, dvs. kr. 661, –  pr. år.

Baneproblemene opptok laget sterkt og selv etter nyetableringen måtte en skifte bane flere ganger.  Dette påvirket sterkt det sportslige nivået som på mange måter ble liggende på lavmål de første årene.  Baneproblemene ble heldigvis løst ved velvilje i forhandlinger med P. Scharning på Heberg som solgte arealet som senere ble den første grusbanen på Funnefoss Stadion.  Arealet ble hogget og ryddet på dugnad og grunnlaget for lagets og stedets sterke dugnadsånd, samhold, patriotisme og vilje til å stå sammen og jobbe for felles sak var skapt.

Anlegget har med årene fått et kraftig løft, det meste utført på dugnad.  Med lagets historie og omfattende baneproblem opp gjennom årene kan vi trygt slå fast at et av lagets største øyeblikk var 28. juli 1962, da grasbanen ble åpnet med fotballkamp og stor festivitas.  Åpningskampen var mot et sammensatt Nes lag, en kamp Funnefoss IL vant 6 –1.  Avsparket i kampen ble for øvrig tatt av Harald Øverby, lagets første formann.

Funnefoss IL har å alle år vært preget av stedet, dets historiske og kulturelle bakgrunn, og deltatt aktivt i stedets ulike virksomheter, også de rent utenom sportslige aktivitetene.

Funnefoss IL arrangerte bl.a. i en årrekke Funnefossmarken, sammen med Opaker Skolekorps, Funnefoss Ungdomskorps, Funnefoss Miniartyrskytterlag og Støtteforeningen.

Funnefossmarken er for øvrig omtalt på annet sted.

Et av lagets største suksesser på å kombinere sportslige og utenom sportslige aktiviteter var for øvrig opplegget med felles sommerferie leir i Ørebro på 80 tallet.  En av årene deltok over 300 medlemmer i sommerleiren og dette er også omtalt på eget sted.