Historie.

VORMSUND IDRETTSLAG

 

Vormsund IL hadde flere forløpere og det finnes opptegnelse om skirenn i Vormsund allerede lenge før århundreskiftet.  En av forløperne, Raumnes Skytterlag, som også hadde ski  og skøyter på programmet var et av de første lagene som arrangerte skirenn i moderne skihistorie.  En drivende kraft i arbeidet med å fremme skiidretten i distriktet var lege i Vormsund i 1860 årene, Andreas Åbel.

Senere overtok Nes Skiklubb og enda senere Raumnes Skiklubb, som begge hadde hovedsete i Vormsund.  Disse lagene holdt først skirenn i traktene ved Gamle Nes ( Nes kirkeruiner), i en bakke som het Perslia.  Senere ble bakkene ved Vormsund og Tesenfallet ned mot Vorma benyttet.  Etter reguleringen av Vorma måtte imidlertid disse bakkene oppgis, da Vorma etter reguleringen sjelden var islagt.

Den neste forløperen var Nesbuenes idrettsforening som ble stiftet i 1921.  Dette laget hadde friidrett, ski, fotball og boksing på programmet og drev svært aktivt frem til 1930 hvor laget dessverre ble nedlagt.  Det første styret i Nesbuenes Idrettsforening besto av Karstein Moe som også var formann, samt Ole Grenheim, Asmund Meklenborg, Aksel Bomo, Ole Sundby og Sigmund Århus.  Karstein Moe ledet laget i 1921 – 1923, mens Ole Sundby var formann i perioden 1923 – 1930.

Nesbuenes idrettsforening ble kretsmester i fotball i B klassen i 1926 og rykket da opp i A klassen.  Det var på dette laget Halvor M. Scharning, som etter manges mening er det største fotballtalentet som er fostret i Nes, begynte som fotballspiller.

Brødrene Karstein Moe, lagets første formann og broren, Lorang Moe, som begge var svært dyktige friidrettsutøvere, drev også med boksing og var begge på bokselandslaget.  Karstein Moe oppnådde også sølvmedalje i Norgesmesterskapet i boksing, men da som medlem av en Oslo klubb.

Etter å ha ligget nede i 4 år ble laget revitalisert, skiftet navn til Vormsund Idrettslag og lagets offisielle stiftelsesdato ble 17.06.34.  Den første formann etter revitaliseringen av laget var Sigmund Eggum.  I det første styret satt i tillegg Ole Kr. Thorset, Torbjørn Sørensen, Sverre Thorset, Joh. Eriksen, Ole Sundby, Henri Heggli, Alf Nygård, Sig. Frydenberg og Hartvik Arnestad.

Laget fikk raskt egne grupper for fotball, ski og håndball.  Arealet til banen ved Åvoll ble først leid, men senere kjøpt fra Åvoll gård og grunnlaget for en lang og aktiv idrettshistorie var lagt.

En drivende kraft i alle år, både under tiden med Nesbuenes idrettsforening og senere i Vormsund IL var kjøpmann Ole Sundby.  Han nedla et stort arbeid for idretten i distriktet.

Laget har fostret en rekke store ledere opp gjennom historien, som en bl.a. vil se av listen over formenn.  Lengst i formannsstolen satt Leif Olsen Ruud, som først var formann fra 1947 til 1952 og senere fra 1964 til 1967 og som deretter ble den første formannen i det sammenslåtte Funnefoss/Vormsund Idrettslag.  Leif Olsen Ruud var formann i  FUVO de 3 første årene og var formann i Vormsund IL og FUVO i til sammen 12 år.  Han hadde i tillegg i en årrekke flere andre tunge og viktige verv både i laget og på kretsnivå hvor han representerte laget på en utmerket måte..

Leif Olsen Ruud ble for sin innsats for laget og idrettens fremme utnevnt til æresmedlem i FUVO i 1974.