Fiks-ansvarlig.

1. Forankring

Påse at FUVOs styre, trenere og lagledere til enhver tid kjenner til alle påkrevede FIKS-oppgaver.

2. Brukeradministrasjon

Påse at personer i FUVO har nødvendige «tilganger» til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger

a) To personer i administrasjonen med rettigheter som «Klubbadministrator».

b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettigheter som «Klubbruker».

Fotballkretsen er ansvarlig for å opprette brukere under punkt a) Brukerne som har «Klubbadministrator» rettigheter er ansvarlig for å opprette brukere under punkt b).

3. Brukeropplæring

Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver.

4. Øvrige oppgaver og ansvar

FIKS-ansvarlig har ansvar for:

a) at klubbens organisasjonsdata og sentrale/pålagte funksjoner til enhver tid er oppdatert i FIKS

b) at gruppene til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS oppgaver/ansvar

c) at relevante funksjoner i klubben har nødvendige tilganger

d) at relevante funksjoner har nødvendig kompetanse i samarbeid med overordnede idrettsmyndigheter

e) serie- og cuppåmelding

f) alle typer overganger

g) samkjøre medlemsregister og FIKS-register