Vedtekter FUVO.

Lov for Funnefoss Vormsund idrettslag, stiftet henholdsvis 6.12.24 og 17.6.34, sammensluttet 5.2.67. Lagets offisielle stiftelsesdato er 6.12. 1924.

Vedtatt den 5.2. 1967, med senere endringer senest av 28.3. 2016
Godkjent av Akershus Idrettskrets den ____________