Årsmøte 2022

FUVO avholder årsmøte på FUVO klubbhus tirsdag 1. mars klokka 19.00.   Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 22. februar. Eventuelle saker sendes post@fuvo.no Saksliste: Godkjenning av innkalling og…