• Gratis tilbud til alle elever 1.-7.klasse i Nes kommune
  • Påmelding innen 8.juni.
  • 5 dagers uke, minimum 5 timer pr dag.
  • Mat inkludert.
  • Tilskuddet blir utbetalt etter gjennomføring og rapportering på gjennomføring og antall deltakere.
  • Aktiviteten vil foregå i uke 26 og 27 i regi av lag- og foreninger.
  • Svømmeskole i uke 31 og 32 i regi av Nes Svømmehall.
  • Målet er å kunne delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter som bidrar til sosial kompetanse, livsmestring og faglige/grunnleggende ferdigheter.
  • Aktivitetene gjennomføres av lag- og foreninger, evt. i samarbeid med andre aktører, på flere ulike steder i kommunen.