Styret.

Bakkesoldatene som våre medlemmer har stemt frem. Med en solid dose ymykhet og vel så mye stolthet skal de tiltrodde sørge for blant annet følgende:
10

personer

4 kvinner

6 menn

 • Mål- og strategiarbeid
 • Visjon- og verdiarbeid
 • Økonomi- og driftskontroll
 • Organisering og styresammensetning
  • Underutvalg, komiteer og roller
 • Følge idrettens lover
 • Representere klubben utad
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem lengst mulig, samt utvikle gode fotballspillere og boksere
 • Ansvarlig for gjennomføring av årsfest første helg i desember hvert år
 • Fordele styrevakt mellom seg mandag til torsdag hele året, og ved behov fredag, lørdag og søndag.